Integritetspolicy

Dina personuppgifter

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med den här integritetspolicyn är att vi på ett tydligt och transparent sätt vill beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss!

The Urban Balance club är ansvarig för hanteringen av personuppgifter på den här hemsidan när du bokar kurser, turer och resor med oss. 

Insamling av personuppgifter

Uppgifter som samlas in i samband med anmälan och bokning
När du bokar en kurs, tur eller resa med oss så samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer och/eller e-post) och födelsedatum. I vissa fall samlar vi också in eventuella allergier och annan medicinsk information som kan vara relevant för aktiviteten.

Vid bokning av en resa så kan det förekomma att en person lämnar uppgifter om någon annan person i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till oss har medresenärens samtycke för att lämna ut uppgifterna. 

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev 
Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats
När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Uppgifterna används endast för att se vilka sidor som är intressanta och är inte ihopkopplade med t ex nyhetsbrev, personifierad kommunikation eller direktreklam. 

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter 

Vi använder dina uppgifter främst för att kunna skicka faktura, information om kommande kurser och turer samt för att kunna leverera den tjänst som du anmält och bokat in dig på.

Vi använder också dina personuppgifter för att skicka bekräftelse och viktig information kring din kurs, tur eller resa. Då använder vi oss företrädesvis av e-post. I enstaka fall om det är något som kräver snabb hantering så skickar vi sms.

Hur länge sparas personuppgifterna 
Vi sparar uppgifterna vi samlar in i vår inkorg bland e-postmeddelanden samt endast ditt namn och postnummer i vårt bokföringsprogram. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrev och annan kommunikation från oss. 

Dina rättigheter 

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter alternativt att dina uppgifter kompletteras eller rättas. Kontakta oss på info@urbanbalanceclub.se.