Skogsbad (Shinrin Yoku)

Skogsbad eller Shinrin Yoku som det heter på japanska är inte bad i en tjärn i skogen som en kanske kan tro. Det är en upplevelse i ett naturområde där du ”badar” med dina sinnen i skogen. Helt enkelt en naturvaro utöver den du upplever när du promenerar, joggar eller spenderar annan tid i skogen.


Se aktuella skogsbad >>Vad är skogsbad/Shinrin Yoku?


Shinrin Yoku kommer ursprungligen från Japan och uppstod under 1980-talet för att råda bot på den då lavinartat ökade stressrelaterade ohälsan i landet. Det var viktigt att allt utgick från etablerad forskning inom området, så utbildade guider fick i uppgift att leda människor in i naturupplevelsen.


För några år sedan blev det japanska skogsbadet en stor trend i USA och efter det har det spritt sig även till Europa. 2018 hamnade ordet ”skogsbad” som nyord i svenskan och idag är det ganska vanligt med skogsbad.


Många erbjuder och definierar ”skogsbad” som mindfulness eller meditation i skogen. Shinrin Yoku, den certifierade formen av skogsbad, är både likt och olikt detta. Det kan mer förklaras som en upplevelse av ”naturlig närvaro och uppmärksamhet utan ansträngning”, och det är inte sällan den som skogsbadar kommer in i ett slags flow där både tid och rum försvinner.

Den skandinaviska formen av Shinrin Yoku – Eco Forest Therapy – är en vetenskaplig och evidensbaserad metod som lotsar dig genom olika stadier och så kallade portaler fram tills du upplever ett välmående, en naturlig relation till dig själv och det runt omkring dig samt en samexistens till den levande naturen. Du reconnectar helt enkelt med dig själv, naturen och din omvärld på ett meningsfullt, tryggt och glädjefyllt sätt. Metoden bygger på vetenskap, psykologi, ekosofi (naturinspirerad filosofi där människan är en levande varelse bland alla andra), meditation och beprövad erfarenhet.


Grön hälsa

Naturen är livsviktig för människans välbefinnande! Japanerna har forskat en hel del på skogsbad och skogsterapi och inget i en certifierad skogsbadsupplevelse är lämnat åt slumpen.


Studier som gjorts på olika håll i världen har kunnat påvisa avsevärt minskade nivåer av stress, ett stärkt immunförsvar, balanserat blodtryck, förbättrad kognitiv förmåga, minskade nivåer av ångest och depression samt ett ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande.


Det finns också en hel del annan svensk och utländsk forskning kring hälsoeffekterna av att vistas i naturen s k grön hälsa. I Sverige är det främst SLU i Alnarp, Linnéuniversitetet och Umeå universitet som bedriver forskning kring de positiva effekterna av skogsbad och att vistas i naturen.


Forskningsbaserad metod

Här kan du läsa ett antal artiklar om forskning kring skogsbad och naturvistelsens positiva hälsoeffekter >>
Länken leder dig till Shinrin Yoku Sweden/Scandinavian Nature and Forest Institute som är det institut som utvecklat den skandinaviska metoden och utbildar och certifierar skogsbadsguider och skogsbadsterapeuter i Sverige. Du känner igen en certifierad guide genom att de bär den här symbolen på sig.

Mer intressant läsning:
Så läker naturen oss >>


Så här går ett skogsbad till

Ett skogsbad pågår i ca 2-3 timmar. Det kan kännas som lång tid att avvara, men den impact Shinrin Yoku (ett certifierat skogsbad) har på ditt välbefinnande kommer att vara värt det. Du kan komma att uppleva en lättnad och känna en avslappning som är svår att hitta på något annat sätt. Du blir naturligt närvarande och får en sinnlig kontakt med naturen. Vi gör oss helt enkelt tillgängliga för naturens egen läkande kraft. För att det ska hända så krävs det att vi saktar ner, vilket kan ta tid för oss i dagens samhälle! Men det är värt det!


Med dig på skogsbadet har du en Eco Forest Bathing Guide som visar vägen och öppnar dörrar till din upplevelse. Vi går i grupp, under mestadels tystnad och sakta. Då och då stannar vi till och delar med oss av vår upplevelse. Detta är givetvis frivilligt, men kan bidra till att du öppnar ditt perspektiv och får nya infallsvinklar.