Urban gradering av platsen för skogsbad

Tänk på att allt är natur!! Ett trägolv är natur, en stenvägg är natur, maträtten på restaurangen är från naturen och vattnet som rinner i din kran är natur. Så vad som är naturljud, smak eller doft är i egentlig mening allt!

Ett japanskt Shinrin Yoku/skogsbad är designat för att göras i en grön miljö nära eller inom en stad och urban miljö dvs en park, en stadsnära skog eller ett grönområde. Varför? Jo, dels för att så många människor som möjligt ska få tillgång till skogsbadets alla fördelar. Oavsett om de har bil eller inte. Skogsbadets ursprungliga syfte var ju att få stressade urbana människor i Japan att må bättre. Men också för att vi lever i en värld med olika ljud, synintryck, dofter och företeelser som inte direkt tillhör den ursprungliga naturen. Det är vi människor som har skapat ett urbant samhälle, där vi tränger bort naturen. Men istället för att utesluta t ex de urbana ljuden så bjuder ett skogsbad in alla ljud. Men vi övar oss på att ta till oss de ljud som vi tycker om och som får oss att må bra. På så sätt kommer du för varje skogsbad och/eller breathwalk (samma princip gäller för UBC:s breathwalk) att bli bättre och bättre på att hitta lung, oavsett hur stökigt det är runt dig.  Läs mer om urban balans >>.


Har du haft det väldigt stressigt den sista tiden? Eller har du precis drabbats av utmattningssyndrom? Du kanske bara vill återhämta dig, älskar tystnad och vill ”spaa” i naturen. Då ska du följa med på skogsbad som enbart erbjuder ursprunglig natur. Följ med på dessa skogsbad tills du känner dig redo att börja öva dig i att sålla bland urbana intryck, för en mer långvarig effekt och balans i vardagen. 

På the Urban Balance club erbjuder vi skogsbad med en graderad skala av urbana sinnesintryck
3 – skogsbad i ett grönområde eller park i, i utkanten av eller nära en urban miljö. Billjud hörs troligen på avstånd, viss eller en del planterad natur. Närvaro av andra människor.
2 – ett grönområde eller en skog nära en urban miljö. Visst mått av t ex billjud kan förekomma, men på långt avstånd. Vilt uppvuxen skog eller skog med viss plantering. Möte med utomstående människor kan förekomma, men troligtvis inte.
1 – mitt ute i naturen i uppvuxen skog hanterad och skött av markägaren, med inga eller ytterst få urbana ljud. Inga eller ytterst få möten med utomstående människor.

Har du frågor kring skalan så hör av dig på hej@urbanbalanceclub.se.