Yoga på jobbet

En riktigt härlig gemensam aktivitet, fint och proffsigt anpassad så att vi alla från vana yogis till de som aldrig testat förut fick en fin upplevelse.”
/Distrikt Nord o Syd, AB Stångåstaden

Yoga på din arbetsplats

Vi erbjuder antingen halvtimmes, timmes eller en och halvtimmes yoga på jobbet digitalt eller ute på din arbetsplats. Passen är anpassade så att alla kan följa med. Allt för att få ta del av några av yogans fantastiska verktyg för återhämtning, balans och lugn. ”Yoga på jobbet”-passen anpassas också efter vilka förutsättningar ni har på er arbetsplats. Det innebär att vi är flexibla i form av lokal, om vi gör passen utan eller med matta och ombyte. Det går också och anpassa vilken längd på passet ni föredrar. Eller om ni vill ha det som morgonyoga, lunchyoga eller eftermiddagspass osv.

 

Du kan också erbjuda Breathwalk på din arbetsplats. Det kan göras som lunchpromenad i ert närområde. Dina medarbetare kommer att ta sig an eftermiddagen med ny energi.

 

Vill du ha skogsbad (naturnärvaro med alla dina sinnen) som en upplevelse under din företagskonferens, event, yogaretreat, yogaweekend eller som ett inslag för en liten privat grupp? Tveka inte att höra av dig med en förfrågan. Maila till hej@urbanbalanceclub.se .

 

Enligt undersökningar så står psykisk ohälsa till följd av stress för den största delen av alla sjukskrivningar i Sverige. Samtidigt sitter vi allt mer, hänger allt som oftast framför datorn och mobilen, vilket i sig också medför negativa konsekvenser för vår fysiska hälsa. Detta drabbar oss så klart privat. Men skapar också stora utmaningar för arbetsgivare och arbetsplatser som emellanåt brottas med perioder av hög arbetsbelastning. Något som snabbt kan få medarbetarna att må sämre om de inte har verktyg att hantera sådana toppar.

 

Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Förra året uppdaterades arbetsmiljöföreskrifterna till att vara ännu tydligare kring vilket ansvar arbetsgivaren har för att skapa en sund arbetsmiljö. Framför allt vad det gäller att förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till arbetsrelaterad stress.

 

Här kan du läsa om några arbetsplatser som använt sig av yogan som paus i arbetsdagen och som stressreducerande verktyg för ett hållbart arbetsliv.

Yoga som paus i arbetsdagen >>

Så kan yoga göra dig bättre på ditt arbete >>

Skapa hållbar hälsa på din arbetsplats>>

Kontakta oss på yoga@urbanbalanceclub.se för att få veta mer och begära offert. Yogapassen räknas som friskvård. Se kontaktuppgifter här >>

Kontakt