Yoga på jobbet

Yoga på din arbetsplats

Vi erbjuder antingen halvtimmes, timmes eller en och halvtimmes yoga på jobbet ute på din arbetsplats. Passen är anpassade så att alla kan följa med. Allt för att få ta del av några av yogans fantastiska verktyg för återhämtning, balans och lugn. ”Yoga på jobbet”-passen anpassas också efter vilka förutsättningar ni har på er arbetsplats. Det innebär att vi är flexibla i form av lokal, om vi gör passen utan eller med matta och ombyte. Det går också och anpassa vilken längd på passet ni föredrar. Eller om ni vill ha det som morgonyoga, lunchyoga eller eftermiddagspass osv.

Enligt undersökningar så står psykisk ohälsa till följd av stress för den största delen av alla sjukskrivningar i Sverige. Samtidigt sitter vi allt mer, hänger framför datorn och mobilen vilket i sig också medför negativa konsekvenser för vår fysiska hälsa. Detta drabbar så klart var och en av oss, men skapar också stora utmaningar för arbetsgivare som brottas med allt högre nivåer av frånvaro och sjukskrivningar.

Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Förra året uppdaterades arbetsmiljöföreskrifterna till att vara ännu tydligare kring vilket ansvar arbetsgivaren har för att skapa en sund arbetsmiljö. Framför allt vad det gäller att förebygga eller åtgärda förhållanden som ger upphov till arbetsrelaterad stress.

Här kan du läsa om några arbetsplatser som använt sig av yogan som paus i arbetsdagen och som stressreducerande verktyg för ett hållbart arbetsliv.

Yoga som paus i arbetsdagen >>

Så kan yoga göra dig bättre på ditt arbete >>

Skapa hållbar hälsa på din arbetsplats>>

Kontakta oss på yoga@urbanbalanceclub.se för att få veta mer och begära offert. Yogapassen räknas som friskvård. Se kontaktuppgifter här >>

Kontakt
Förnamn
Efternamn
Meddelande