Att hitta balans

Idag träffades Birgitta och jag för att stämma av. Det är nu två veckor sedan hon fick sin andningsövning. Hon berättar att hon har gjort sin andningsövning och också flitigt skrivit i sin dagbok nästan varje dag. Det känns mycket positivt och hon tycker om sina små andningsstunder. De har redan blivit något hon ser fram emot, och där hon gärna sitter lite längre än vad vi sagt. 

Däremot är hon något missnöjd med resultatet av andningsövningen. 

”Jag försöker till och med kontrollera min andning”, säger hon uppgivet. 

”Men det är också ett resultat”, kontrar jag.


Så börjar vi prata om att genom att bara ge sig själv tid att reflektera över hur ens andning fungerar och låta tankarna komma och gå, så kan en lära känna sig själv lite bättre. Så det här är en viktig pusselbit i kartläggningen av Birgitta.


Förtjusta över den här upptäckten kastar vi oss in i en diskussion kring kontrollerande beteende. När är det bra att ha kontroll, och när slutar det vara positivt? Diskussionen leder in oss på funderingar kring tillit och självkritik. Innebär ett kontrollbehov att jag saknar tillit till att saker fungerar av sig självt? Vad händer om jag tappar kontrollen? Och om jag inte lyckas kontrollera är det då ett misslyckande? Hur nära ligger det till hands att då också kritisera sig själv? 


Nästa tillägg till Birgittas sadhana (dagliga praktik) är tadasana (bergets position). En grundläggande (jag skulle vilja påstå den mest grundläggande) positionen i både yogan och faktiskt hela det mänskliga livet. Varför? Människan är skapt för att stå och gå och genom vår hållning kan vi påverka både andning, sinnesstämning, vår kropp och hur andra upplever oss. Inom ISHTA-yoga pratar vi alltid först om fötternas placering. Det första segmentet. Hur vi står på jorden. Hur våra fötter har kontakt med marken. Först därefter ser vi hur resten av kroppen förhåller sig till varandra i en position. Även inom breathwalk ligger stort fokus på hållningen och hur vi går och rör oss. Har du tänkt på hur en hållning där dina axlar sjunker ned framåt påverkar din sinnesstämning negativt? När vi känner oss nedstämda sjunker också ofta automatiskt axlar och huvud ner. Bara genom att öppna upp bröstet och sträcka på kroppen känner du med en gång mer mod, kraft och lust.


Vi studerar Birgittas tadasana en stund. Vi lägger märke till att hon har tyngden på utsidan av foten och att en del tår inte alls nuddar golvet. Så vi provar att justera avståndet mellan benen, lyfta tårna för att de ska få kontakt med golvet och omfördela vikten på foten. Birgitta hittar balans!! Hon kan till och med stå stadigt på ett ben! 


Till nästa gång vi ses ska Birgitta göra sin andningsövning stående i tadasana. Och åter igen skiljs vi med pirr i magen för allt det här spännande som händer. Tänk att så små förändringar kan göra så stor skillnad. Om en bara tar sig tid att upptäcka dem.


Vill du veta mer om tadasana (bergets position)? Eller vill du ses och kika på din tadasana tillsammans med mig, så skriv till mig Lotta Ihse på yoga@urbanbalanceclub.se.


#birgittasresa #sadhana #pt-yoga #individuellyoga #förändringensår #andning #pranayama #apajapa #tadasana

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *